ბაზრის კვლევა   აზიის განვითარების ბანკი
18.06.2018
  
 
აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარე ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის (USIIP) ფარგლებში, დაგეგმილია გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტის განხორციელება.

მიბმული ფაილები