ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ ატარებს ბაზრის კვლევას
11.07.2017
  
 
შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ იწყებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სამგზავრო ტერმინალის გაფართოების სამშენებლო სამუშაოებს.
პირველ ეტაპზე, იგეგმება შენობის კონსტრუქციული ნაწილის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.
წინამდებარე განცხადებით, შემსყიდველი, ბაზრის კვლევის ფარგლებში, აცხადებს მოწვევას ინტერესთა გამოხატვაზე სამშენებლო კომპანიებისათვის.
უფრო დეტალური ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, იხილოთ თანდართული დოკუმენტები.


მიბმული ფაილები