ბაზრის კვლევა   ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“ ატარებს ბაზრის კვლევას
16.05.2017
  
 
ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“გეგმავს გამოაცხადოს ტენდერი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასათბურე მეურნეობის მშენებლობაზე. კერძოდ, გათვალისწინებულია 50(ორმოცდაათი) ერთეული არანაკლებ 500 კვ.მ-იანი სათბურის კონსტრუქციის შეძენა და მათი მოწყობა-მონტაჟი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში (საკადასტრო კოდი: 20.36.01.008 და 20.36.01.012). საპროექტო-სახარჯთარღიცხვო დოკუმენტაცია უნდა შედგეს დანართი N1-ის ტექნიკური მახასიათბლების შესაბამისად. გთხოვთ, წარმოადგინოთ შესაბამისი მომსახურების(საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის) საორიენტაციო ღირებულება. წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2017 წლის 19 მაისი. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:
xinikadze65@mail.ru .
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია: ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“-ს
სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური. კობა ხინიკაძე, მობ: 577 30 27 87
ელ-ფოსტა: xinikadze65@mail.ru
მის: . ბათუმიგოგებაშვილის N46ა

მიბმული ფაილები