ბაზრის კვლევა   ა(ა)იპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება ატარებს ბაზრის კვლევას
30.03.2017
  
 
ა(ა)იპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით საქონლის (ძროხის) ხორცის შესყიდვის მიზნით აწარმოებს ბაზრის კვლევას, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ თავიანთი წიანდადება წარმოადგინონ 2017 წლის 7 აპრილამდე, ელ, ფოსტაზე: bolkvadzespa@gmail.com

მიბმული ფაილები