ბაზრის კვლევა   ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწმიფო უნივერსიტეტი“ ატარებს ბაზრის კვლევას
21.04.2017
  
 
სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწმიფო უნივერსიტეტი“ გეგმავს ლაბორატორიული აღჭურვილობის შესყიდვას გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.  გთხოვთ, თანდართული დანართის შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულების მითითებით). საქონლის მიწოდების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების დადებიდან 90 დღით, ხოლო მიწოდების ადგილი ქ. ბათუმი ნინოშვილის ქ №35.   
წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2017 წლის 5 მაისი. გთხოვთ, თქვენი შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: laboratoria2017@bsu.edu.ge. საკონტაქტო ტელ. ნომერი: 04 22 27-87-62.
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის’’.

მიბმული ფაილები