ბაზრის კვლევა   სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
09.01.2017
  
 
სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
დაინტერესებულ პირთათვის
სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ გეგმავს სხვადასხვა სახის ხე-მცენარეების შესყიდვას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე ატარებს ბაზრის კვლევას სავარაუდო ღირებულების დადგენის
მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის დასახელება, რაოდენობა და ტექნიკური მახასიტებლები
იხილეთ მიბმულ ფაილში.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 12 იანვრისა წარმოგვიდგინოთ
შემდგენი ინფორმაცია:
1. ფასების ცხრილი საერთო ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულებების
მითითებით) წარმოშობის ქვეყანა და მწარმოებელი კომპანია დანართი N2;
გთხოვთ, შესაბამისი წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის
მისამართზე: boulevardtenders@gmail.com ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ „ბათუმის
ბულვარი”-ს ადმინისტრაციაში (ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ.2)
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისათვის.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სსიპ „ბათუმის ბულვარი“-ს შესყიდვების სამსახურის
უფროსი ალექსანდრე ბოლქვაძე
მობ: 591-22-88-33

მიბმული ფაილები