ბაზრის კვლევა   შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი გეგმავს ავტომანქანის ციმციმის კომპლექტის შესყიდვას
04.10.2017
  
 
შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი გეგმავს ავტომანქანის ციმციმის კომპლექტის შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად წარმოადგინოთ შესასყიდი საქონლის საერთო ღირებულება. მომსახურეობის გაწევის ვადა მითითებულია მიბმულ ფაილში (ტექნიკური დავალება).
წინადადებების წარმოდგენის საბოლო ვადა არის არაუგვიანეს 2017 წლის 9 ოქტომბრამდე. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: maiko.maisuradze@spd.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის
საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს
ლოჯისტიკისა და მარაგების მართვის განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი მაიკო მაისურაძე      
მობ: +995 591 50 62 12
 ელ-ფოსტა: maiko.maisuradze@spd.ge
 მის: ქ. თბილისი აღმაშენებლის ხეივანი მე-11 კმ.

მიბმული ფაილები