ბაზრის კვლევა   დედოფლისწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი ატარებს ბაზრის კვლევას
17.11.2016
  
 
დედოფლისწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.კომპიუტერული მომსახურება;
           
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: dedoplistskaro-@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ დედოფლისწყაროს რესურსცენტრში (მისამართი: დედოფლისწყარო, 9 ძმის 14). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს: მარინე ჯორკოშვილი, მობ. 577 243000
მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები