ბაზრის კვლევა   ააიპი თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა ატარებს ბაზრის კვლევას
04.01.2017
  
 
ააიპი თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურებისშესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
 1.            საკანცელარიონივთები;
 2.            სამეურნეოსაქონელი;
 3.            სანიტარულ-ჰიგიენურისაშუალებები;
 4.            ელექტროსაქონელი;
 5.            პოლიგრაფიული მომსახურეობა
 6.            საოფისეავეჯი;
 7.             საოფისეტექნიკა (პრინტერიდამაუსი)
 8.            კომპიუტერულიმომსახურება;
 9.            სანტექნიკურიმომსახურება;
 10.        სადერატიზაციო-სადეზინსექციომომსახურება.
 11.        სატრანსპორტომომსახურება

შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების  დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2017 წლის 5 თებერვლამდე, შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთელექტრონულიფოსტის მისამართზე childrengallery@yahoo.com:   ან წერილობით წარმოადგინოთთბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა (მისამართი: ქ. თბილისიაღმაშენებლის გამზ.#136). დამატებითიინფორმაციისათვისდაუკავშირდითსაკონტაქტოპირს: ზოია მდინარაძე, მობ.599027786; 557564836.


მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები