ბაზრის კვლევა   სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას
10.05.2017
  
 
ათასწლეულის კომპაქტის საფუძველზე, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი -  საქართველოსა (MCA-Georgia) და სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს (ESIDA) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო უზრუნველყოფს მოვლა-პატრონობის პროექტის განხორციელების მხარდაჭერას.
კომპაქტის ფარგლებში გათვალისწინებულია საჯარო სკოლების ინვენტარიზაცია.
აღნიშნულის საფუძველზე სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას, ინვენტარიზაციის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით. დანართი 1 და დანართი 2-ის სახით წარმოგიდგენთ შესაბამის ფაილებს სადაც მოცემულია დეტალური ინფორმაცია.
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ განფასება და მიუთითოთ მომსახურების გაწევის ვადა, არაუმეტეს მიმდინარე წლის 16 მაისის 12:00 სთ-მდე.
მოთხოვნილი ინფორმაცია გადმოგვიგზავნეთ ქვემოთ მითითებულ მეილზე, ასევე დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
თათა კვანტალიანი ბაზრის კვლევის მთავარი სპეციალისტი
Emai: tkvantaliani@esida.ge
Tel: 598319595

მიბმული ფაილები