ბაზრის კვლევა   სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ბაზრის კვლევას
08.06.2017
  
 
სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ ატარებს ფასთა კვლევას მცირეკონტიგენტიანი, 50-60 მოსწავლეზე გათვლილი, საბაზო სკოლის პროექტირება-მშენებლობისათვის.

მიბმული ფაილები