ბაზრის კვლევა   შპს "გარდაბნის თბოსადგური" აცხადებს ბაზრის კვლევას
23.12.2016
  
 
შპს "გარდაბნის თბოსადგურ"-ს დაგეგმილი აქვს შეისყიდოს:
1. ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატების (CPV24300000).
2. დანადგარების-მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის (CPV42100000).
ქვენი მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ 10 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადება თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე:  a.bakradze@gardabanitpp.ge
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ამავე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო პირი - ანა ბაქრაძე, ტელ.: 577 96 25 76
დანართი: ტექნიკური პირობების ფაილი  
 
პატივისცემით,
ანა ბაქრაძე (შესიდვების კოორდინატორი/იურისტი)

მიბმული ფაილები