ბაზრის კვლევა   შპს "გარდაბნის თბოსადგური" ატარებს ბაზრის კვლევას
05.04.2017
  
 
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" ატარებს ბაზრის კვლევას. თქვენი მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ 2017 წლის 19 აპრილამდე წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადება (მოწოდების ვადა) თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე:  a.bakradze@gardabanitpp.ge

მიბმული ფაილები