ბაზრის კვლევა   შპს "გარდაბნის თბოსადგური" ატარებს ბაზრის კვლევას
06.04.2017
  
 
შპს "გარდაბნის თბოსადგურ"-ს დაგეგმილი აქვს- დანადგარების შესყიდვა მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის.(CPV42100000) (42113161 - ტენსაშრობები) (CPV42124000 ტუმბოების, კომპრესორების, ძრავების ან მოტორების ნაწილები)
ქვენი მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ 2017წლის 19 აპრილამდე წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადება (შესაძლებელია ნაწილობრივი განფასება) თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე:  a.bakradze@gardabanitpp.ge
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ამავე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო პირი - ანა ბაქრაძე, ტელ.: 577 96 25 76

მიბმული ფაილები