ბაზრის კვლევა   შპს "გარდაბნის თბოსადგური" ატარებს ბაზრის კვლევას
01.05.2017
  
 
შპს "გარდაბნის თბოსადგურ"-ს დაგეგმილი აქვს სატრენინგო მომსახურებების შესყიდვა. (CPV80570000)
თქვენი მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადება თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე:  a.bakradze@gardabanitpp.ge
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ამავე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო პირი - ანა ბაქრაძე, ტელ.: 577 96 25 76
დანართი: ტექნიკური პირობების ფაილი
 
პატივისცემით,
ანა ბაქრაძე (შესიდვების კოორდინატორი/იურისტი)

მიბმული ფაილები