ბაზრის კვლევა   შპს "გარდაბნის თბოსადგურ"-ს დაგეგმილი აქვს იზოლირებული კაბელები და აქსესუარები შესყიდვა
26.12.2016
  
 
შპს "გარდაბნის თბოსადგურ"-ს დაგეგმილი აქვს იზოლირებული კაბელები და აქსესუარები შესყიდვა. (CPV31300000)
ქვენი მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ 10 სამუშაო დღესი წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადება თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე:  a.bakradze@gardabanitpp.ge
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ამავე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო პირი - ანა ბაქრაძე, ტელ.: 577 96 25 76
დანართი: ტექნიკური პირობების ფაილი  
 
პატივისცემით,
ანა ბაქრაძე (შესიდვების კოორდინატორი/იურისტი)

მიბმული ფაილები