ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას.
22.12.2016
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ელექტრონული პროცედურის/ტენდერის საშუალებით გეგმავს გაზსადენის მუხლების შესყიდვას რისთვისაც ახორციელებს ბაზრის კვლევას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს ა.წ. 30 დეკემბერს 17:00 საათამდე მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად).
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: n.glonti@ggtc.ge

წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.

მიბმული ფაილები