ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
05.04.2017
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ელექტრონული პროცედურის/ტენდერის საშუალებით გეგმავს რენტგენის აპარატის და რენტგენის ფირის ავტომატური გასამჟღავნებელი აპარატის შესყიდვას რისთვისაც ახორციელებს  ბაზრის კვლევას.  
აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 7 აპრილის ჩათვლით 17:00  საათამდე მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება თანდართული ცხრილის შესაბამისად.
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: n.glonti@ggtc.ge  
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის. 

მიბმული ფაილები