ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
06.04.2017
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ცემენტის შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, 2017 წლის 10 აპრილის ჩათვლით მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად). ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: n.glonti@ggtc.ge

მიბმული ფაილები