ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
25.04.2017
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ავტომატიზირებული ოდორიზატორის შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, 2017 წლის 27 აპრილის 18:00 სთ-მდე მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად).
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: n.glonti@ggtc.ge  
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.

მიბმული ფაილები