ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია" ატარებს ბაზრის კვლევას
14.08.2017
  
 
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის
ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების
მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება. ზემოაღნიშნული სამუშაოების საპროექტო
მომსახურების შესყიდვის მიზნით ვახორციელებთ ბაზრის კვლევას.
გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 21 აგვისტოსა მოგვაწოდოთ თქვენი
შემოთავაზება ტექნიკური დავალებებით განსაზღვრული მომსახურებების გაწევის
ღირებულებებისა და ვადების მითითებით, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით,
აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: n.glonti@ggtc.ge. ასევე, დამატებითი კითხვების
შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ 2 24 40 40 (634)
დეტალური ინფორმაცია ასევე შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის ოფიციალურ ვებ
გვერდზე: www.ggtc.ge, ან სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ გვერდზე:
www.procurement.gov.ge, ან შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიაში“
მოცემულ მისამართზე: კახეთის გზატკეცილი #21, თბილისი 0190, საქართველო.
საკონტაქტო პირები: იური ბურდული, ნათია ღლონტი;
ტელ: +995 32 224 40 40
ფაქსი: +995 32 224 40 48
ელ.ფოსტა: i.burduli@gogc.ge; n.glonti@ggtc.g
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.

მიბმული ფაილები