ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ბეტონის შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირება
03.10.2017
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ბეტონის შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, 2017 წლის 5 ოქტომბრის  ჩათვლით მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად).
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: g.chokuri@ggtc.ge.
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის. 

მიბმული ფაილები