ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს სპეცტანსაცმლის შესყიდვას, რისთვისაც ახორციე
09.10.2017
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს სპეცტანსაცმლის შესყიდვას, რისთვისაც ახორციელებს ფასთა კოტირებას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს ა.წ. 11 ოქტომბრის 17:00 საათამდე მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად).
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: r.zhgenti@ggtc.ge ; s.sanadze@ggtc.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ფასთა კოტირებაში  მონაწილეობისათვის.

მიბმული ფაილები