ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ სხვადასხვა სახის საღებავების შესყიდვის მიზნით ახორც
14.02.2018
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ სხვადასხვა სახის საღებავების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს ა.წ. 16 თებერვლის 17:00 საათამდე მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად). ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: r.zhgenti@ggtc.ge აქვე გაცნონებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ფასები ძალაში უნდა იყოს 10 დღის განმავლობაში. წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის. 

მიბმული ფაილები