ბაზრის კვლევა   სსიპ თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი ატარებს ბაზრის კვლევას
16.05.2017
  
 
სსიპ თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი ატარებს ბაზრის კვლევას სამეცნიერო კვლევითი აპარატურის შესყიდვის და სავარაუდო ფასის დადგენის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის დასახელება, რაოდენობა და ტექნიკური მახასიათებლები იხილეთ მიბმულ ფაილზე.
აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში წარმოგვიდგინოთ შესაბამისი წინანდადებები სადაც მოცემული იქნება ჩვენს მიერ წარმოდგენილი აპარატურის მსგავსი, ანალოგიური ან იდენტური სპეციფიკაციების მქონე სამეცნიერო კვლევითი აპარატურა.
გთხოვთ, შესაბამისი წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: zqatamadze1@gmail.com ან zqatamadze@yahoo.com, ან წერილობით წარმოადგინოთ შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი პ.სარაჯიშვილის #36, თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი/
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისათვის.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სსიპ თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის
ინფრასტრუქტურისა და საფინანსო-სამსახურის უფროსი
ზურაბ ქათამაძე
მობ: 595 03 20 25

მიბმული ფაილები