ბაზრის კვლევა   გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობა საეთაშორისო ტენდერი № GOG/DSI/ICB/01-2017
10.07.2017
  
 
საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა „გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობისათვის“ (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1371, დათარიღებული 30 ივნისი, 2017 წელი).
 
პროექტის განხორციელება მოიცავს პროექტირებას, მოწოდებას და მონტაჟს:
 
ლოტი 1 – „გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობა: 9, 10, 11“
(GOG/DSI/ICB/01-2017-L1)
ლოტი 2 – „პირველი და კუდების საბაგირო გზის მოწყობა“
(GOG/DSI/ICB/01-2017-L2)
 
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდის ინგლისური ვერსია

მიბმული ფაილები