ბაზრის კვლევა   სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ ატარებს ბაზრის კვლევას
12.06.2018
  
 
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ - საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 7 ივლისის N326 დადგენილებით დამტკიცებული „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ განსახორციელებელი პროექტის ფარგლებში, „მუფელის ღუმელის“ შესყიდვის მიზნით, აცხადებს ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, დაინტერესებულმა პირებმა მოგვაწოდოთ მოსაწოდებელი საქონლის სავარაუდო ღირებულება განცხადებაზე თანდართული ცხრილის სახით, 2018 წლის 21 ივნისის 18:00 საათამდე შემდეგ ელ.ფოსტაზე: maka.nikabadze@acda.gov.ge ფასი გამოსახული უნდა იყოს ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.

მიბმული ფაილები