ბაზრის კვლევა   სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ატარებს ბაზრის კვლევას
13.02.2018
  
 
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გეგმავს  სხვადასხვა კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები (CPV30200000) შესყიდვას. 
გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულების მითითებით) და მოწოდების ვადა.
წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2018 წლის 19 თებერვალი 18:00 საათი. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: mbuzaladze@manuscript.ac.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის
შესყიდვების სამსახურის უფროსი
                        მაია ბუზალაძე 
                         მობ: +2  474242  (შიდა123)
           ელ-ფოსტა: mbuzaladze@manuscript.ac.ge
                        მის: . თბილისი მ. ალექსიძის ქ N1/3
სხვადასხვა კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების  შესყიდვის ტექნიკური მახასიათებლების ცხრილი - დანართი N1

მიბმული ფაილები