ბაზრის კვლევა   სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს ბაზრის კვლევას
11.07.2019
  
 
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი გეგმავს საპროექტო მომსახურების შესყიდვას. აღნიშნული მომსახურების შესყიდვის მიზნით საჭიროა ბაზრის მოკვლევის ჩატარება, რომელიც განთავსდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე. დანართის სახით წარმოგიდგენთ ასატვირთ დოკუმენტებს. გთხოვთ, ბაზრის კვლევის ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 17 ივლისის ჩათვლით და კვლევაში მონაწილეებმა წინადადებები წარმოადგინონ ელექტრონულ ფოსტაზე - samedicino@tsmu.edu 


მიბმული ფაილები