ბაზრის კვლევა   შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
12.07.2019
  
 
შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას ლეპტოპების, მაღალი წარმადობის კომპიუტერების, პრინტერისა და ანტივირუსული დაცვის ლიცენზიების    შემდგომში ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვის მიზნით. გთხოვთ, განიხილოთ ზემოაღნიშნული  ბაზრის კვლევის დოკუმენტაცია და წარმოგვიდგინოთ თქვენს მიერ შემოთავაზებული კომერციული წინადადებები.
       დამატებითი ინფორმაცია:
1. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ღირებულება გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესასყიდი საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადისა და გადასახდელის ჩათვლით.
2. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ღირებულების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2019 წლის 17 ივლისის 17:00 საათისა გამოაგზავნოთ თქვენი წინადადებები (ლეპტოპების, მაღალი წარმადობის კომპიუტერების,პრინტერის  და ანტივირუსული დაცვის ლიცენზიების  ) ბაზრის კვლევის დოკუმენტაციის შესაბამისად შევსებული  ხარჯთაღრიცხვა  შემდეგ მისამართზე: ქ, თბილისი, ვაგზლის მოედანი N2 ან ელექტრონულ მისამართებზე: nshalamberidze@metro.ge, gdolidze@metro.ge info@metro.ge. საკონტაქტო ტელეფონები: 2 35-77-77 (1602), (1616).
წინასწარ მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.


მიბმული ფაილები