ბაზრის კვლევა   აკაკი წერეთლის სახელმწიფ უნივერსიტეტი აცხადებს ბაზრის კვლევას
14.08.2019
  
 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  გეგმავს    ქსელის მოწყობილობების  (CPV   32400000)   შეძენას.   თანდართული  ტექნიკური (არა ანკლები ან უკეთესი)  მახასიათებლებისა (დანართი 1) წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის ერთეულის და ჯამური  ღირებულება  დანართი 2-ის შესაბამისად. გთხოვთ წინადადება მოგვაწოდოთ  შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ელ.ფოსტა badrikakh@gmail.com.    ტელ: 599 325 391.      საგეგმო და   სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი ბადრი კახიანი.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. #59.
   წინადადების წარმოდგენის საბოლოო ვადა 2019  წლის 22  აგვისტო.
   წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად.

მიბმული ფაილები