ბაზრის კვლევა   საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას
20.08.2019
  
 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას

მიბმული ფაილები