ბაზრის კვლევა   სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ატარებს ბაზრის კვლევას
23.08.2019
  
 
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი გეგმავს სამედიცინო დანიშნულების აპარატურის (CPV 33100000) შესყიდვას.
კვლევის ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 27 აგვისტომდე და კვლევაში მონაწილეებმა წინადადებები წარმოადგინონ ელექტრონულ ფოსტაზე - samedicino@tsmu.edu.

მიბმული ფაილები