ბაზრის კვლევა   შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
09.09.2019
  
 
შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის (EBRD) ფინანსირების საშუალებით, დედაქალაქის მუნიციპალური
ტრანსპორტის განახლების მიზნით, ახორციელებს 110 (ას ათი) ერთეული 12 მეტრიანი
კომპრესირებულ ბუნებრივ გაზზე (CNG) მომუშავე დაბალიატაკიანი საქალაქო ავტობუსის
შესყიდვას.

მიბმული ფაილები