ბაზრის კვლევა   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას
09.09.2019
  
 
გაცნობებთ, რომ აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარე ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის (USIIP) ფარგლებში, ცხადდება ინტერესთა გამოხატვა შემდეგი მომსახურების შესყიდვის მიზნით:
o ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის წყალმომარაგებისა და დიდი მიტარბის წყალარინების სისტემების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დიზაინი;
o ბაკურიანის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის ტექნიკურეკონომიკური კვლევა და დეტალური დიზაინი;
o ბაკურიანის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება;
o ჭიათურის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და დეტალური დიზაინი;
o ჭიათურის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა და სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება.

მიბმული ფაილები