ბაზრის კვლევა   სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი აცხადებს ბაზრის კვლევ
09.09.2019
  
 
სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი გეგმავს თეატრისთვის გამოყოფილი შენობის პროექტის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას.

მიბმული ფაილები