ბაზრის კვლევა   შპს "გარდაბნის თბოსადგური" აცხადებს ბაზრის კვლევას
09.10.2019
  
 
მოგესალმებით
შპს "გარდაბნის თბოსადგურ"-ს დაგეგმილი აქვს  შპს “გარდაბნის თბოსადგურზე“, საწარმოო გარემოს ფიზიკური და ქიმიური ფაქტორების  შემოწმების, მიკროკლიმატისა და სამუშაო გარემოს ხარისხობრივი პარამეტრების გაზომვების მომსახურების შესყიდვა.
(CPV90710000)
თქვენი მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადება თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: l.pulariani@gardabanitpp.ge.
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ამავე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო პირი
 
ზურაბ პავლიაშვილი 577 50 03 57
ლევან ფულარიანი 577 58 55 44
 
დანართი: ტექნიკური პირობების ფაილი
 
პატივისცემით,
ლევან ფულარიანი (შესიდვების კოორდინატორი)

მიბმული ფაილები