ბაზრის კვლევა   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს ბაზრის კვლევას
08.11.2019
  
 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გეგმავს მგზავრების გადაყვანის მომსახურების შესყიდვას. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულების მითითებით). მიწოდების გრაფიკი მითითებულია მიბმულ ფაილში (ტექნიკური მახასიათებლები).
         წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2019 წლის 13 ნოემბერი. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: buzaladze@ssg.gov.ge
            წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
     სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
     ეკონომიკური დეპარტამენტი
    სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს
    ბაზრის შესწავლისა და ანალიზის განყოფილების
    მთავარი სპეციალისტი  ნინო ბუზალაძე
   მობ: +995 577424746
    ელ-ფოსტა: buzaladze@ssg.gov.ge
   მის: ქ. თბილისი 9 აპრილის N4
 
მიბმული ფაილები