ბაზრის კვლევა   სსიპ ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ სენაკის #2 საჯარო სკოლა აცხადებს ბაზრის კვლევას
14.11.2019
  
 
სსიპ ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ სენაკის #2 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის
კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

მიბმული ფაილები