ბაზრის კვლევა   სსიპ გიორგი ჭალადიდელის სახელობის სოფელ ზემო ჭალადიდის საჯარო სკოლა აცხადებს ბაზრის კვლევას
14.11.2019
  
 
   სსიპ  გიორგი ჭალადიდელის სახელობის სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ჭალადიდის საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას  საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

მიბმული ფაილები