ბაზრის კვლევა   სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს ბაზრის კვლევას
05.12.2019
  
 
გაცნობებთ, რომ სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი გეგმავს სისხლის პროდუქტების (CPV 33141510) შესყიდვას. აღნიშნულთან დაკავშირებით, საჭიროა ბაზრის კვლევის ჩატარება, რომელიც განთავსდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე. დანართის სახით წარმოგიდგენთ ასატვირთ დოკუმენტს. გთხოვთ, ბაზრის კვლევის ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 8 დეკემბრის ჩათვლით და კვლევაში მონაწილეებმა წინადადებები წარმოადგინონ ელექტრონულ ფოსტაზე - samedicino@tsmu.edu. 

მიბმული ფაილები