ბაზრის კვლევა   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას
05.12.2019
  
 
დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ
 
 
გაცნობებთ, რომ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას, 52 (ორმოცდათორმეტი) ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დასახელება, გამოშვების წელი,  სახელმწიფო ნომერი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სათადარიგო ნაწილების ჩამონათვალი, გასაწევი მოსახურება მოცემულია  N1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 დანართებში.
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2019 წლის 10 დეკემბრის 18.00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
 
  • როგორც საქონლის, ასევე მომსახურების ერთეულის ღირებულება ლარში;
  • მთლიანი ღირებულება.
         
შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე: bdatukishvili@ssa.gov.ge; kkharadze@ssa.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში (თბილისი, წერეთლის გამზ. N144).
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 

მიბმული ფაილები