ბაზრის კვლევა   სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს ბაზრის კვლევას
09.12.2019
  
 
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი გეგმავს სამედიცინო გაზეთის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვას. აღნიშნულთან დაკავშირებით, საჭიროა ბაზრის კვლევის ჩატარება, რომელიც განთავსდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე. დანართის სახით წარმოგიდგენთ ასატვირთ დოკუმენტს. გთხოვთ, ბაზრის კვლევის ვადა განისაზღვროს მიმდინარე წლის 9 დეკემბრამდე და კვლევაში მონაწილეებმა წინადადებები წარმოადგინონ ელექტრონულ ფოსტაზე-samedicino @tsmu.edu.

მიბმული ფაილები