ბაზრის კვლევა   სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს ბაზრის კვლევას
13.02.2020
  
 
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი გეგმავს სპორტული მომსახურების (CPV 92600000) შესყიდვას. აღნიშნულთან დაკავშირებით, საჭიროა ბაზრის კვლევის ჩატარება, რომელიც განთავსდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე. დანართის სახით წარმოგიდგენთ ასატვირთ დოკუმენტს. გთხოვთ, ბაზრის კვლევის ვადა განისაზღვროს 2020 წლის 18 თებერვლამდე და კვლევაში მონაწილეებმა წინადადებები წარმოადგინონ ელექტრონულ ფოსტაზე - samedicino@tsmu.edu

მიბმული ფაილები