ბაზრის კვლევა   სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტის შესყიდვა
13.02.2020
  
 
დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას მედიკამენტების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის ჩამონათვალი და აღწერილობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში N1.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2020 წლის 17 თებერვლის 18.00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:
  • მწარმოებელი, წარმოშობის ქვეყანა;
  • ერთეულის ღირებულება  ლარში;
          შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე: tishkhneli@ssa.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში (თბილისი, წერეთლის გამზ. N144).
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო ტელეფონები:
577-28-48-77 ზაზა ფიფია;
591-91-99-88 გულო ონიანი;
597605101 ტარიელ იშხნელი;
595994477 თამარ გოგოლი;
591919091 ქეთევან ხარაძე;
599346370 მაია ძეგველიშვილი

მიბმული ფაილები