ბაზრის კვლევა   სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს ბაზრის კვლევას
14.02.2020
  
 
 სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი გეგმავს ლაბორატორიული რეაქტივის, კერძოდ პაპაიას (CPV 33696500) შესყიდვას. აღნიშნულთან დაკავშირებით, საჭიროა ბაზრის კვლევის ჩატარება, რომელიც განთავსდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე. დანართის სახით წარმოგიდგენთ ასატვირთ დოკუმენტს. გთხოვთ, ბაზრის კვლევის ვადა განისაზღვროს 2020 წლის 23 თებერვლის ჩათვლით და კვლევაში მონაწილეებმა წინადადებები წარმოადგინონ ელექტრონულ ფოსტაზე - samedicino@tsmu.edu. 

მიბმული ფაილები