ბაზრის კვლევა   შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
21.05.2020
  
 
შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას ტაქსის აღმნიშვნელი მანათობელი ნიშნების შემდგომში ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვის მიზნით. გთხოვთ, განიხილოთ ზემოაღნიშნული ბაზრის კვლევის დოკუმენტაცია და წარმოგვიდგინოთ თქვენს მიერ შემოთავაზებული კომერციული წინადადებები. დამატებითი ინფორმაცია: 1. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ღირებულების წარმოდგენა დასაშვებია ლარში, დოლარში და ევროში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2020 წლის 25 მაისის 15:00 საათისა გამოაგზავნოთ თქვენი წინადადებები ბაზრის კვლევის დოკუმენტაციის შესაბამისად შევსებული ხარჯთაღრიცხვა შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაგზლის მოედანი N2 ან ელექტრონულ მისამართებზე: igodeladze@metro.ge, gdolidze@metro.ge info@metro.ge. საკონტაქტო ტელეფონები: 2 35-77-77 (1610), (1616). წინასწარ მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.


მიბმული ფაილები