ბაზრის კვლევა   სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო აცხადებს ბაზრის კვლევას
27.05.2020
  
 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო, უახლოეს მომავალში გეგმავს ელექტრონული ტენდრის გამოცხაედბას ღორს საიდენტიფიკაციო საყურე ნიშნების შესაძენად. მოსაწოდებელი საქონლის რაოდენობა, ტექნიკური პარამეტრები და მოთხოვნები მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში. გთხოვთ თანდართული ფასების ცხრილის სახით წარმოგვიდგინოთ წინადადებები შესასყიდი საქონლის ფასთან დაკავშირებით. წინადადება შემსყიდველს უნდა წარედგინოს ელექტრონულად, 2020 წლის 03 ივნისის ჩათვლით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: market@nfa.gov.ge მობ: 599 85 09 29 წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები