ბაზრის კვლევა   სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
19.06.2020
  
 
დასახელება: შესყიდვის ობიექტი: 1. ლოტი - 500 კვ. ეგხ "კავკასიონი" № 53 საყრდენის სიახლოვეს მისასვლელი გზის გამაგრება გაბიონით; 2. ლოტი 500 კვ. ეგხ "კავკასიონი" № 54 საყრდენის შუა ფაზის დგარის ფუნდამენტების გამაგრება გაბიონით; 3. ლოტი 500 კვ. ეგხ "კავკასიონი" № 59 საყრდენის "ა" ფაზის დგარის ფუნდამენტების გამაგრება გაბიონით. შემსყიდველი: სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“; საიდენტიფიკაციო კოდი: 211324468; წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 2020 წლის 26 ივნისის 16:00 საათი; შენიშვნა: სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე www.sakrusenergo.ge