ბაზრის კვლევა   სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“ აცხადებს ბაზრის კვლევას
22.06.2020
  
 
დასახელება: შესყიდვის ობიექტი: 500 კვ ეგხ „კავკასიონზე“ მდ. კოდორის ხეობაში შესასრულებელი სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოები შემსყიდველი: სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“; საიდენტიფიკაციო კოდი: 211324468; წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 2020 წლის 29 ივნისის 16 საათი. შენიშვნა: სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე www.sakrusenergo.ge